Drodzy Państwo!

Kończąc moją działalność na stanowisku Wójta Gminy Rudnik, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, których w czasie 12 lat mojej pracy spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z wartościowymi ludźmi, otwartymi na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Pragnę im dziś za to serdecznie podziękować.

Dziękuję:

-> Radnym Rady Gminy w kadencjach 2006-2010, 2010 – 2014 i 2014-2018

-> Sołtysom,

-> Pracownikom Urzędu Gminy Rudnik,

-Dyrektorom i pracownikom: Szkół i Przedszkoli, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne oraz Biblioteki Publicznej,

-> Działaczom organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Gminy Rudnik,

->  Zarządowi Powiatu Raciborskiemu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego,

-> Samorządowcom z gmin partnerskich oraz z zaprzyjaźnionych gmin.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Was, drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik.

Dziękuję, że dzięki Waszym głosom poparcia miałem możliwość reprezentowania naszej gminy przez ostatnie 12 lat. Traktuję to jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt.

Wójt Gminy Rudnik

Alojzy Pieruszka

Skip to content