W piątek 30 listopada w wiejskiej świetlicy w Strzybniku odbyło się posiedzenie Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudniku.

Podczas posiedzenia Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pan Piotr Rybka zrezygnował z piastowanej dotychczas funkcji. Nowym Prezesem GZOSPRP w Rudniku został Pan Bogusław Stec z OSP Strzybnik.

Skip to content