Logo Gminy Rudnik

Autorką znaku jest Dominika Płaszewska, studentka 3 roku Grafiki reklamowej i edytorskiej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Mieszkanka gminy Rudnik, absolwentka Zespołu Szkół w Rudniku, następnie Liceum Plastycznego w Raciborzu. Od dzieciństwa pasjonatka sztuki. Aktualnie pracuje jako grafik komputerowy, a jej prace pokazywane były m. in. na wystawie „Separator” w Krakowie.
Jako mieszkanka gminy, chcąca wnieść trochę ducha nowoczesności, wykonała logo, które miałoby być identyfikacją wizualną Gminu i uzupełnieniem podstawowego symbolu jakim jest herb. Logo, stosowane będzie przede wszystkim w promocji Gminy Rudnik, na wydawnictwach, drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, ubiorach, urządzeniach i przedmiotach.
W logo zawarta jest wieża zamkowa nawiązująca do obecnych oraz byłych gminnych pałaców, gałązka dębu, która jest symbolem siły i szlachetności oraz kłos zboża z 14 ziarnami, które odnoszą się do ilości sołectw w Gminie.
Głównym kolorem identyfikacji jest błękitny. W psychologii koloru błękitny jest kojarzony ze spokojem, inteligencją, kreatywnością, oznacza również otwartość i zaufanie.
Stworzona została również księga znaku, która zawiera informacje jak, w jakich formach i kiedy stosować logo, jego dopuszczalne formy oraz propozycje m. in. wyglądu papieru firmowego, pieczątki, wizytówek oraz gadżetów reklamowych takich jak fartuszek, długopisy i kubek. Gadżety te mogą być wydawane jako nagrody np. dla uczniów szkół gminnych. Nowoczesny design i prostota pozwalają na tworzenie ciekawych form, co może bardzo dobrze wpłynąć na promocję Gminy Rudnik.

Nagroda Starosty dla Gabrieli Materzok

Laureatką nagrody w dziedzinie kultury została pani Gabriela Materzok, wieloletnia Dyrektor GBP w Rudniku,
oraz choreograf zespołu tanecznego Sanssouci z Rudnika, który prowadziła przez 12 lat.
Panią Materzok nominowała do nagrody Mieszka Gmina Krzyżanowice za całokształt pracy z zespołem tanecznym Tworkauer Eiche. Wcześniej dwukrotnie nominowana była Pani Materzok przez Gminę Rudnik i Fundację Gniazdo, niestety bezskutecznie. Udało się za trzecim razem Gminie Krzyżanowice. Z naszej Gminy nominowani byli w tym roku również: Barbara Gonska w dziedzinie kultury oraz Krystyna i Wiesław Marciniakowie w dziedzinie społecznej.

„Umiem pływać”dla uczniów klas I – III

Gmina Rudnik, podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dotację na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Na to zadanie Gmina Rudnik otrzymała w tym roku 15.300zł. Program rusza po feriach zimowych i trwać będzie do końca roku. Szkoły Gminy Rudnik realizują ten program po raz czternasty.

IV sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się IV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 31 stycznia 2019r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie IV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023;

  2. przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 pn.: „Szanujmy przeszłość, budujmy przyszłość”;

  3. zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

  4. zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rudnik dla szkół publicznych oraz niepublicznych, których organem rejestrującym jest Gmina Rudnik;

  5. zmiany uchwały Nr XXXIX/325/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik;

  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położonych w sołectwie Brzeźnica;

  7. odwołania Skarbnika Gminy;

  8. powołania Skarbnika Gminy;

  9. powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Akcja strażaków i ratowników w Rudniku.

W sobotę 19 stycznia od rana prowadzono akcję przy odgruzowywaniu pałacu w Rudniku, którego nocą runęła ściana frontowa. Na miejsce wezwano strażaków oraz policję. Ruiny przeszukała Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Straży Pożarnej z Jastrzębia-Zdroju. Całą akcję kierował mł. bryg. Roland Kotula, dowódca JRG z PSP w Raciborzu. W akcji uczestniczyły jednostki OSP z Rudnika, Strzybniku i Modzurowa. Nie było pewności, czy w środku nie znajdowali się ludzie. Od samego początku na miejscu był obecny wójt  i pracownicy urzędu na których spoczywało zadanie zadbania logistycznego zabezpieczenia zaplecza dla strażaków. Od strony nadzoru budowlanego na miejscu byli pracownicy urzędu powiatowego w Raciborzu. Byli również policjanci z KPP w Raciborzu. Bardzo często pojawiały się w nim także grupy eksplorujące zabytkowe budynki. Obiekt jest własnością prywatną, od lat skutecznie unikającym płacenia podatku i remontowania pałacu. Kolejna licytacja zorganizowana przez komornika nie przyniosła rozwiązania tego problemu. Jeszcze w styczniu na wniosek wójta do Rudnika przyjedzie konserwator zabytków i przedstawiciele nadzoru budowlanego. Celem spotkania będzie zdecydowanie o dalszych losach XIX wiecznego pałacu w Rudniku.

Maria Mrowiec z Rudnika – 95 rocznica urodzin

Jubilatka urodziła się 8 grudnia 1923 r w Rudniku. Była najstarsza spośród trojga rodzeństwa. Za mąż wyszła dnia 18 września 1950 r. w Rudniku. Pani Maria urodziła i wychowała dwie córki i syna. Doczekała 8 wnuków oraz 16 prawnuków. Jubilatka pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.
Z okazji urodzin dostojnej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

90-te Urodziny Pana Henryka Ciężkowski z Ponięcic

Pan Henryk urodził się 27 grudnia 1928 r w Ponięcicach. Miał siostrę i brata. Przez całe swoje życie ciężko pracował na własny gospodarstwie rolnym. Doczekał 5 dzieci (2 synów, 3 córki), 5 wnuczek, 7 wnuków oraz 15 prawnuków.
Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz kierownik USC Sabina Zięć złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia.
Panu Henrykowi życzymy moc zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

Cięźkowski H. 2018

Złote Gody 2018

W roku 2018 na terenie Gminy Rudnik 7 par obchodziło złote gody

Czerniak Regina i Kazimierz z Rudnika

Ślub cywilny – 18 lipca 1968 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Raciborzu

Ślub kościelny – 20 lipca 1968 r. również w Raciborzu

Dzieci – 2 synów

Wnuki – 4

Pani Regina pochodzi z Raciborza. Pan Kazimierz urodził się w miejscowości Niekazanice.

Jubilatka z wykształcenia księgowa, całe życie pracowała w zawodzie; początkowo w „Ramecie” następnie i do tej pory w prywatnej firmie. Pan Kazimierz także do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą.

Jubilaci poznali się mając zaledwie 16 lat i pobierali się bardzo młodo, mimo to do dziś są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem. (więcej…)

Skip to content