W 2019 r. limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi:

100 zł za 1 ha użytków rolnych

30 zł za DJP (dużą jednostkę przeliczeniową bydła)

Producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz zaświadczenie potwierdzające średnią roczną liczbę bydła- DJP za rok poprzedzający złożenie wniosku, które wydaje ARiMR.

b) od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz zaświadczenie potwierdzające średnią roczną liczbę bydła -DJP za rok poprzedzający złożenie wniosku, które wydaje ARiMR.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Skip to content