Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane tematem prosimy o zgłaszanie swoich uwag bądź opinii elektronicznie na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl, wpisując w tytule: „rolnik-pszczelarz” lub w wersji papierowej do tut. Urzędu (pokój nr 7) w terminie do 18 marca 2019 r.

Skip to content