W dniu 27 marca 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się pierwsze spotkanie Wójta Gminy Piotra Rybki z nowo wybranymi sołtysami. Rozpoczynając spotkanie Wójt pogratulował przedstawicielom 14 sołectw, którzy wybrani zostali na sołtysów i przez najbliższe pięć lat będą reprezentantami swoich wsi. Nowo wybrani sołtysi otrzymali upominki. Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia związane z realizacją funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw jak również sprawy bieżące. Odbyło się również szkolenie z zakresu RODO, które poprowadziła Inspektor Ochrony Danych Osobowych pani Anita Stuchły.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił zebrane osoby do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. A oto imiona i nazwiska Sołtysów kadencji 2019-2024:
 • Sebastian Mikołajczyk – sołectwo Brzeźnica
 • Hubert Jarosz – sołectwo Czerwięcice
 • Stefania Pendziałek – sołectwo Gamów
 • Marek Górkiewicz – sołectwo Grzegorzowice
 • Dorota Peikert-Rolka – sołectwo Jastrzębie
 • Helga Sekuła – sołectwo Lasaki
 • Norbert Serzisko – sołectwo Ligota Książęca
 • Ewa Porwal – sołectwo Łubowice
 • Urszula Siwoń – sołectwo Modzurów
 • Renata Stępień – sołectwo Ponięcice
 • Waldemar Kałuża – sołectwo Rudnik
 • Aniela Grabowska – sołectwo Sławików
 • Maria Szramek – sołectwo Strzybnik
 • Agnieszka Kaiser – sołectwo Szonowice
Skip to content