Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

2. Sprawy bieżące.

Skip to content