Zwołuje się VI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 kwietnia 2019r. na godz. 17.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:Otwarcie VI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Otwarcie VI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Spotkanie z Starostą Raciborskim.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w Statucie Gminy Rudnik;
 2. odwołania Skarbnika Gminy;
 3. powołania Skarbnika Gminy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Skip to content