MISTRZOWIE PISANIA – TO MY!

Takim okrzykiem zagrzewali się dziś do zmagań konkursowych uczniowie klas I-III, którzy przyjechali na XV Gminny Konkurs Pisania pt. „Piszę ładnie, bezbłędnie, ciekawie”. Byli to reprezentanci swoich klas, którzy najlepiej opanowali umiejętność pisania, a w czasie dwuetapowego konkursu zmierzyli się z rówieśnikami z pozostałych szkół gminy Rudnik. Pierwszy etap polegał na napisaniu kilkuzdaniowego tekstu, w którym ukryło się sporo pułapek ortograficznych, z pamięci ( klasa I) lub ze słuchu ( klasy II i III). Drugi zaś etap to były zadania językowe, wśród których nie brakowało krzyżówek, zagadek, rozsypanek, wykreślanek i innych łamigłówek. Po godzinnej wytężonej pracy, która oprócz pisania wymagała od uczestników także umiejętności czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, można było przekazać prace komisji konkursowej, a dzieci zostały zaproszone do obejrzenia wystawy ekologicznej „Prac z niczego”, po czym z pomocą starszych koleżanek i kolegów wykonały piękne kwiatki, wykorzystując odpady z plastiku i kolorowy papier.

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów przez komisję, ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu. Wszyscy uczestnicy usłyszeli, że bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, otrzymując gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w zakresie pisania, a także nagrody – niespodzianki. Tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki, wręczono dyplomy i nagrody książkowe .

W kategorii każdej klasy końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

kategoria- klasa I

  • I miejsce: Wiktoria Nieborowska – SP Grzegorzowice,
  • II miejsce: Kinga Paprocka SP Szonowice,
  • III miejsce: Dawid Wowrek, ZSP Brzeźnica

kategoria- klasa II

  • I miejsce: Julia Nieborowska – SP Grzegorzowice,
  • II miejsce: Balbina Stawska – SP Szonowice,
  • III miejsce: Kamil Sługa – SP Rudnik,

kategoria- klasa III

  • I miejsce: Olivia Passia – SP Szonowice,
  • II miejsce: Jonasz Herud – SP Gamów,
  • III miejsce: Malwina Stanienda – SP Szonowice,

Serdeczne podziękowania za patronat i wsparcie finansowe konkursu Panu Piotrowi Rybce – Wójtowi Gminy Rudnik, pani Gabrieli Seidel – gminnemu inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu, która swoim udziałem uświetniła podsumowanie konkursu, a także właścicielom sklepu spożywczego „Jambor” za przekazanie słodkich upominków oraz nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej za przygotowanie uczniów i współpracę w komisji konkursowej składa organizatorka XV Gminnego Konkursu Pisania – Daniela Płoszczyca

Skip to content