Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2019r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej oraz usług medycznych.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 – absolutorium.
  3. Sprawy bieżące.
Skip to content