Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego w wysokości 4,5 mln zł.

Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, w tym 4 projekty z naszych sołectw.
Dofinansowanie zadań zgodnie z zasadami Konkursu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały „W sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2019 roku” w dniu 24 czerwca 2019 roku. 


List rankingowa – sołectwa Gminy Rudnik (kwota całkowita zadania/wnioskowana kwota dofinansowania) 

  1. GAMÓW – Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim
  2. 16 000 zł /8 000 zł
  • BRZEŹNICA – Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z
  • ŁUBOWICE  -Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach 10 000 zł /8 000 zł
  • SŁAWIKÓW  -Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP 7 500 zł/6 000 zł
Skip to content