Przegląd rowów melioracyjnych

W dniach 1 i 2 lipca dokonano wizji terenowej w sołectwach Gamów, Dolędzin, Ponięcice, Czerwięcice celu określenia wielkości zniszczeń w infrastrukturze odprowadzającej wody opadowe przy drogach powiatowych.

Stwierdzono konieczność odbudowy ponad 1400,0mb. rowów odwadniających i odmulenia 19 przepustów pod zjazdami na drogi transportu rolnego z dróg powiatowych.

Szczegółowy wykaz zniszczeń przekazano do Starostwa w Raciborzu celem pozyskania środków finansowych na odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Skip to content