Wójt Gminy wspólnie ze starostą, skarbnikiem gminy i sołtysem Jastrzębia w obecności wykonawcy drogi w Jastrzębiu, przejrzeli wykonanie robót. Spisano protokół niedociągnięć i koniecznych poprawek.

Skip to content