Od 29 lipca zmianom ulega program „Czyste Powietrze”. Najważniejszą z nich jest umożliwienie gminom dołączenia do wdrażania programu. Zmienia się też wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą programu.

Najważniejsze zmiany dotyczą takich zagadnień jak:

  • Umożliwienie gminom włączenie się w program „Czyste Powietrze” ma ułatwić potencjalnym wnioskodawcom dostęp do niego oraz usprawnić proces jego wdrażania.
  • Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, doprecyzowano sprawę kosztów kwalifikowanych, a także zmieniono wzór formularza wniosku o dofinansowanie
  • Jak podaje NFOŚiGW, wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie zmian, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Urząd Gminy w Rudniku przystąpił do realizacji postulatu NFOŚIGW i udziela wparcia naszym mieszkańcom w formie poradnictwa i pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji. Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Rudniku pokoju nr 7 , przyjmuje w godzinach urzędowych.

Więcej na:

https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-wlaczaja-sie-gminy-nowe-wzory-formularza,129631.html

Obowiązujący regulamin:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/obwiazujacy-program-czyste-powietrze-/

Skip to content