W dniu 4 sierpnia 2019 r. Jubileusz 67 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia.

Państwo Grela poznali się na kiermaszu w listopadzie 1950 r. Ślub cywilny zawarli 4 sierpnia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krowiarkach, natomiast kościelny w listopadzie 1952r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

            Jubilaci całe życie pracowali na swoim gospodarstwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli udzielał się społecznie: był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie,  pełnił funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz, a cztery kadencje funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała się obowiązkami związanymi z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu oraz gospodarstwa.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. Doczekali się dwóch wnuków i jednej prawnuczki.

Najważniejsze w życiu zdaniem Jubilatów jest zdrowie i szczęście. 

            Państwu Grela z okazji tak doniosłego Jubileuszu życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć oraz inspektor ds. kultury, oświaty i sportu Gabriela Seidel

Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

 

Skip to content