Gminna Biblioteka Publiczna informuje

Do naszej biblioteki dotarły już czytelnicze wyprawki w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”! Od 11 września przedszkolaki, które odwiedzą Gminną  Bibliotekę Publiczną
w Rudniku oraz filię w Łubowicach, otrzymają bezpłatną wyprawkę na dobry czytelniczy start.

            W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku podpisała porozumienie z Instytutem Książki w Krakowie i znalazła się w gronie bibliotek, biorących udział w tej ogólnopolskiej kampanii, skierowanej do dzieci w wieku 3-6 lat.

            Na najmłodszych czytelników i ich rodziców w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku oraz Filii Bibliotecznej w Łubowicach  czeka wyjątkowy prezent – bezpłatna Wyprawka Czytelnicza, a w niej książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka
oraz Karta Małego Czytelnika.

            Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Zapraszamy!

 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o realizacji wykonania budżetu za I-półrocze 2019 roku.

  2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1.Informacja o realizacji budżetu w I półroczu.

2. Sprawy bieżące.