W Urzędzie Gminy Rudnik na zasłużona  emeryturę przeszły dwie pracownice, w dniu 26 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na emeryturę wieloletniego urzędnika Pani Haliny Stec. Na stanowisku Inspektora do spraw obsługi kasy Pani Halina przepracowała w Urzędzie Gminy 28 lat.

          Z dniem 28 sierpnia 2019 r. pożegnaliśmy odchodząca na emeryturę Panią Felicję Głombik zajmującą się utrzymaniem czystości w Urzędzie Gminy Rudnik, gdzie na zajmowanym stanowisku przepracowała w Urzędzie Gminy 21 lat.

Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka wraz z pracownikami Urzędu Gminy podziękowali za długoletnią i sumienną pracę w Urzędzie Gminy Rudnik, wręczyli kwiaty oraz życzyli długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i spokoju oraz wielu radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Skip to content