Zapaśnicy po raz kolejny odwiedzili Rudnik.

W dniach 27-28 września w Rudniku k. Raciborza odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23 w zapasach kobiet i w stylu wolnym. Organizatorem turnieju był LKS Dąb Brzeźnica. Patronat nad nim objął m.in. Wójt Gminy Rudnik.

Słowa uznania należą się prezesowi Klubu Hubertowi Skorni, który włożył ogrom własnej pracy i czasu w organizację zawodów. Miejsca medalowe zdobyli również zawodnicy LKS Dąb Brzeźnica. Brązowe medale w kategorii wagowej do 65kg zdobył Patryk Gołuchowski, a w kategorii do 74 kg Patryk Ołenczyn, zaś srebrny medal w kat. wagowej do 74 kg wywalczył Mateusz Kampik.

Spotkanie z Nadleśniczym oraz Prezesem Koła Łowieckiego

Wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy pragniemy zaprosić na spotkanie z Nadleśniczym Lasów Państwowych  Panem mgr inż. Robertem Pabian oraz Prezesem Koła Łowieckiego „Łoś” Panem Mieczysławem Nowackim, które odbędzie się w piątek 18 października br. w Gminnym Centrum Informacji (GCI) w Rudniku o godz. 14:00.

Tematem spotkania będą m. in.: szkody łowieckie, wycinka krzewów, wiatrołomów przylegających do nieruchomości rolnych, zabezpieczenie upraw przed zwierzyną łowną, sprawy bieżące oraz dalsza współpraca pomiędzy rolnikami, mieszkańcami a Nadleśnictwem Rudy Raciborskie i Kołem łowieckim.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów Gminy Rudnik

W piątek 20 września w Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rudniku odbyła się gala wręczenia Nagród Wójta dla uzdolnionych uczniów Gminy Rudnik, osiągających wysokie wyniki w nauce i konkursach w roku szkolnym 2018/2019.  Na gali zebrali się nagrodzeni uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Wójt w ciepłych słowach pogratulował uczniom sukcesów, podziękował ich rodzicom za wsparcie i trud wychowania, zaś nauczycielom za pracę z uzdolnionymi. „To wielki zaszczyt mieć takie grono zdolnej młodzieży i mieć nauczycieli, którzy nie wahają się poświęcić swojej energii uzdolnionym” – dodał Wójt.

Regulamin Programu przewiduje przyznanie nagród w dwóch kategoriach:

  1. za bardzo dobre wyniki w nauce,
  2. za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i w sporcie.

Do otrzymania nagrody w pierwszej kategorii upoważniało spełnienie łącznie trzech warunków:

  • wzorowe zachowanie,
  • uzyskanie średniej ocen na świadectwie za rok szkolny 2018/2019 w wysokości min. 4,85,

–     uzyskanie średniej punktów z przedmiotów wymaganych na egzaminie gimnazjalisty lub sprawdzianie ósmoklasisty w wysokości 75%.

W tej grupie nagrody otrzymali:

SP w Gamowie:Dominika Musioł i Oliwia Pendziałek

SP w Grzegorzowicach: Daria Michacz,

SP w Rudniku: Dominik Rybka, Marta Pisarczyk i Aleksander Pawlik

SP w Szonowicach: Magdalena Morawiec i Bruno Lassak.

 

Do otrzymania nagrody w drugiej kategorii upoważniało zakwalifikowanie się ucznia lub drużyny w eliminacjach, co najmniej do finału rejonowego, wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

W tej grupie nagrody otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy:

Michaela Paris, Dawid Wowrek, Kacper Kurek, Julia Kafarowska, Maria Kafarowska, Anna Stochla, Izabela Paris, Marzena Ignacy, Martyna Kupka, Oliwia Kurek, Karol Bulenda

Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa z dotychczasowymi klasami gimnazjum  w Grzegorzowicach:

Doris Hein, Joanna Badurczyk,  Kamila Krybus, Jakub Krybus, Nico Gawlik, Kevin Gawlik, Daria Michacz, Jakub Jurecki, Jakub Krybus, Dominika Pieczarek, Kamila Piwek, Joanna Pluta, Karol Gawlik , Łukasz Waniek, Emma Kschuk, Annamarie Kschuk, Julia Bedrunka, Oskar Jasny, Dawid Waniek, Dawid Matusz, Marcel Depta, Maksymilian Kszuk, Bartosz Rumpel, Karol Krybus, Piotr Wallach, Dominik Bzinkowski

Szkoła Podstawowa im. abpa Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami gimnazjum  w Rudniku:

Marta Pisarczyk, Mateusz Koczy, Grzegorz Fiołka, Jakub Hawranek, Clara Chruściel, Wiktoria Rzepka, Xavier Cypak, Emilia Burdzik, Angelika Piperek, Martyna Gąsior, Konstancja Pal, Gabriela Niemiec, Jennifer Czapek, Martyna Grygutis, Kinga Kuźniar, Monika Herud, Maria Zawojska, Wiktoria Machowska, Karolina Sługa, Tomasz Walaszek, Dawid Fiegel

Wójt Piotr Rybka podziękował również wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, zaś dla nauczycieli przedmiotów i wychowawców nagrodzonych uczniów zostały przygotowane pisemne podziękowania, które zostały skierowane do: Anieli Niziołek, Marii Koloch, Kariny Walach, Michała Grzeszczuka, Grażyny Kwiecień, Bożeny Walaszek, Koryny Marcinkowskiej, Grażyny Dziadkowiec, Karoliny Krybus-Fiegel oraz  Michała Depty.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, wszystkim życzymy dalszych sukcesów.  Tym, którzy nadal uczęszczają do szkół podstawowych w naszej gminie życzymy, aby zdobyli nagrody również w przyszłym roku. Absolwentom naszych szkół życzymy powodzenia i wielu sukcesów w nowej szkole!