W dniu 1 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Róża Piecha z Grzegorzowic. Jubilatka urodziła się, wychowała i całe życie mieszkała w Grzegorzowicach. Była jedną z pierwszych kobiet w Grzegorzowicach, która posiadała prawo jazdy. Pani Róża najmłodsza spośród 5 rodzeństwa, miała trzech braci i siostrę. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym przy uprawie warzyw i hodowli zwierząt oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Jej hobby to robienie na drutach. Do dnia dzisiejszego cieszy się dobrą kondycją i pogodą ducha. Jubilatka wychowała dwie córki i syna. Doczekała pięciu wnuków i pięciu prawnuków.

Serdeczne życzenia z okazji urodzin  złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Róży życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

 

Skip to content