Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

             

                                                                                     Mieszkańcy Gminy Rudnik  

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rudnik o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

            Z obowiązku wypełniana zgłoszenia zwolnieni są mieszkańcy miejscowości: Rudnik i Jastrzębie, a także właściciele nieruchomości, którzy w ostatnich latach skorzystali z dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik.

            Druki zgłoszenia są do pobrania w siedzibie urzędu gminy przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku, w sekretariacie na parterze lub na stronie internetowej urzędu http://www.gmina-rudnik.pl, w zakładce „PLIKI DO POBRANIA”/ Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.

            Wypełnione druki prosimy składać osobiście w urzędzie gminy w Rudniku, za pośrednictwem sołtysów  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl z dopiskiem „ewidencja”

w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r.

            Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

            Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rudnik są:

  1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, ul. Abp. Gawliny 2, 47-411 Rudnik.
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz.
  3. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Środowiskowych w Raciborzu, Źródlana 1, 7-400 Racibórz.
  4. Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Chrobrego 41, 47-200 Gliwice.

 

                                                                     Wójt Gminy Rudnik

                                                                              /-/  Piotr Rybka

Do pobrania wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników – plik:  

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników.pdf

Skip to content