Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu  uprzejmie informuje, iż organizuje „Dzień Otwarty” dla Pracodawców, który odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2020r. w godzinach 09:00-14:00 w sali nr 24 (I piętro) w siedzibie PUP w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest przekazanie wszystkim zainteresowanym wiedzy o instrumentach i usługach kierowanych do pracodawców oraz procedurach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Natomiast 29 stycznia 2020r. o godzinie 10:00 i o godz. 13:00 w sali nr 24 (I piętro) w siedzibie PUP w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, odbędzie się spotkanie informacyjne nt. „Kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”. Na spotkaniu informacyjnym omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • priorytety KFS na 2020r,
  • kto może skorzystać z KFS,
  • wysokość dofinansowania i formy wsparcia,
  • wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia z KFS,
  • ocena wniosków i zawarcie umowy,
  • rozliczenie umowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu poprzez ww. przedsięwzięcia stara się wskazać pracodawcom możliwości wsparcia przy zatrudnianiu pracowników oraz rozwoju ich kompetencji zawodowych.

Pracownicy PUP będą udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości skorzystania z ww. form wparcia.

Więcej informacji na plakatach poniżej

 

Skip to content