Szanowni Mieszkańcy

Zwiększając transparentność działalności naszego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, publikujemy od dziś wyniki badań jakości wody dostarczanej poprzez sieć wodociągową do Państwa domostw. Co kwartał na terenie gminy Rudnik stacje sanitarne przeprowadzają badanie przydatności wody do spożycia w kilku punktach poboru. Kontrola obejmuje ocenę parametrów fizykochemicznych jak m.in. mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zawartość glinu i fosforu oraz mikrobiologicznych z uwzględnieniem obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens.

Woda, którą mamy w kranach, spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Jakość wody odpowiada obowiązującym normom określonym w przepisach ministra zdrowia. Potwierdza to akredytowane Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie.

Szczegółowe sprawozdania z przeprowadzonych badań znajdują się w załącznikach w prezentowanej poniżej zakładce.

Każdy mieszkaniec gminy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, może poprosić ZWiUK w Rudniku o wynik najnowszego badania wody. Możliwe jest to w siedzibie zakładu lub od dziś na stronie internetowej Gminy Rudnik w zakładce:

ZWiUK RUDNIK – jakość wody

PODSTAWOWE PARAMETRY WODY W GMINIE RUDNIK:

– odczyn pH 6,8 – 7,5 (granice dopuszczalne 6,5 – 9,5)
– twardość 389 mg/l CaCO3 (granice dopuszczalne 60 – 500 mg/l CaCO3)

 

Siedziba zakładu:

ZWiUK w Rudniku

ul. J. Gawliny 2A

47-411 Rudnik

tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126

kom. 696 428 160

e-mail: zwiukrudnik@wp.pl

Kierownik: mgr Mirosław Roesler

 

 Wyniki badań:

  1. Marzec 2020
  2. Listpoad 2019

 

 

Skip to content