Dzięki programowi rządowemu „Zdalna szkoła” Gmina Rudnik zakupiła za kwotę 60 000,00 zł. sprzęt służący realizowaniu kształcenia na odległość. Gmina pozyskała 25 laptopów dla najbardziej potrzebujących rodzin, w których realizowanie kształcenie na odległość sprawiała problem ze względu na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość. W ekspresowym tempie dwóch dni zaledwie dzięki wsparrciu dyrektorów szkół i pracowników urzędu, gmina zakupiła i przekazała laptopy do szkół. Dyrektorki naszych szkół podstwowych wytypowały rodziny w największej potrzebie. Sprzęt zostaje użyczony na podstawie podpisanej umowy. 

Skip to content