Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Działalność GOPS. Opieka nad osobami starszymi (SENIOR+).

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content