Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2019r. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Skip to content