Zawiadamiam, że w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content