Dnia 22 sierpnia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Edmund Gans z Grzegorzowic. Jubilat urodził się i całe swoje życie związany jest z Grzegorzowicami. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym, a oprócz tego przez 22 lata sezonowo w spółdzielni mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu jako palacz.

Doczekał 4 córek, 12 wnuków i 17 prawnuków.

Gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Edmundowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content