Dnia 3 września 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Felicja i Józef Kudla. Oboje Państwo pochodzą z Szonowic i znają się od dziecka. Pan Józef przez siedem lat pracował w cukrowni, a następnie aż do emerytury w Rafako w Raciborzu. Był najstarszy spośród 4 rodzeństwa. Pani Felicja najmłodsza spośród 3 rodzeństwa po wyjściu za mąż zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Jubilaci wychowali dwóch synów, doczekali  trzech wnuków i jednej wnuczki oraz dwóch prawnuków  i jednej prawnuczki.

          Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Felicji i Józefowi życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Skip to content