Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. PANATTONI – przedstawienie oferty budowlanej.

  2. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Rudnik:

  • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik.

  • Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – uchwała w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  • Omówienie wniosków o zmianę przeznaczenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  1. Sprawy bieżące.

Skip to content