Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

  1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content