W ostatnim czasie ukazała się informacja w mediach lokalnych o gminach powiatu raciborskiego, które pozyskały dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy wskazanych gmin będą mogli wnioskować o dofinansowanie m.in.: instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Niestety, wśród wymienionych gmin nie ma naszej – Gminy Rudnik.
Z pewnością wielu czytelników zadaje sobie pytanie: dlaczego nie nasza Gmina? Pierwsza nasza reakcja była podobna, ale my znamy odpowiedź:
wymienione w mediach gminy – z terenu powiatu raciborskiego i spoza powiatu – złożyły wnioski aplikacyjne, na przełomie lat 2017/2018, kiedy ogłoszono konkurs, za pośrednictwem tzw. Instytucji Pośredniczącej – Subregionu Zachodniego, który już od wielu lat pomagał swoim gminom członkowskim, wspierając je na każdym etapie aplikowania o środki unijne. Dodatkowo Gminy te wnioskowały samodzielnie do Instytucji Zarządzającej, jaką jest Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Gmina Rudnik również jest członkiem Subregionu Zachodniego, jednakże ówczesne władze Gminy podjęły decyzję i nie skorzystały ze wsparcia Subregionu Zachodniego. Wybrała inną drogę i złożyła wniosek poza Subregionem.
Ze szkodą dla naszej Gminy, potwierdziło się powiedzenie: „W grupie siła” i do dofinansowania wybrane zostały projekty złożone za pośrednictwem Subregionu. Gdybyśmy wówczas, jako Gmina Rudnik, złożyli wniosek w podobny sposób, nasi mieszkańcy mogliby również cieszyć się możliwością uzyskania 85% dotacji na odnawialne źródła energii. Decyzja sprzed kilku lat zaważyła na tym, że jest inaczej.
Tam, gdzie teraz Gmina może walczyć o środki unijne i w obszarach, w których te pieniądze są jeszcze przyznawane, tam korzystamy z szansy i składamy wnioski. Dzięki temu m.in. pozyskaliśmy dofinansowanie na docieplenie i instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rudnik.
I na zakończenie jeszcze jedna informacja, o której wiedzą wszyscy, starający się o środki zewnętrzne: konkursy na dofinansowanie (na szczeblu wojewódzkim) są ogłaszane tylko na wybrane działania, które nie zawsze pokrywają się z najpilniejszymi potrzebami Gminy. Dlatego wnioski pisze się na to, na co nam te środki w danej chwili proponują, oczywiście o ile mieści się to w granicach potrzeb społeczności gminnej.
 
 
Skip to content