Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej

Tematy posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na rok 2021 – wnioski.

2. Propozycje stawek podatkowych do budżetu na 2021r.

3. Sprawy bieżące.

 

Skip to content