Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Reorganizacja placówek oświatowych na terenie gminy Rudnik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content