W grudniu 2020 roku został podpisany kolejny kontrakt  na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 (współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk) , który potrwa 24 miesiące.  Tym razem koordynator projektu – Agnieszka Kornas-Zuber podjęła współpracę  z krajami takimi jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Serbia i Czechy.

Partnerskie szkoły będą razem podejmowały działania nad tematem: „Our Innovative Journey to Learning: STEAM”  (Innowacyjna podróż do nauki STEAM).

STEAM to podejście edukacyjne, które obejmuje nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę.

Szybkie zmiany w dzisiejszym świecie sprawiają, że konieczne jest przygotowanie naszych uczniów do technologii i zawodów przyszłości. W tym kierunku, potrzebne są nowe podejścia i kompetentni nauczyciele, którzy zapewnią uczniom umiejętności XXI wieku i przygotują ich na zawody przyszłości. Interdyscyplinarne wykorzystanie dziedzin, takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka oraz integracja wiedzy, ma im to umożliwić i pomóc.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości każdej instytucji poprzez zapewnienie nauczycielom z wszystkich szkół partnerskich zdobywanie kompetencji zawodowych z praktykami STEAM i obserwowanie szkoleń partnerów w zakresie STEAM .

Udział w projekcie jest kolejnym sukcesem placówki. Jesteśmy szczęśliwi  i dumni. Dzięki ciężkiej pracy i kompetentnej kadrze mamy po raz drugi możliwość poszerzania swoich horyzontów oraz horyzontów  naszych podopiecznych,  a co za tym idzie polepszać proces edukacyjny i sprawiać by był on bardziej kreatywny i wsparty nowoczesnymi technologiami. Dzięki międzynarodowym szkoleniom jakie na nas czekają i wymianie doświadczeń, będziemy mogli uatrakcyjnić wychowankom zajęcia w szkole. A poprzez wsparcie finansowe zakupić niezbędne sprzęty do  realizacji zadań związanych ze STEAM.

Niestety z powodu panującej obecnie sytuacji na całym świecie, sporo działań projektowych które miały odbyć się według harmonogramu została przeniesiona w czasie. Jednak, przez cały okres, od 1 grudnia, podejmowane są działania online z pozostałymi partnerami poprzez różne formy jakie daje współczesny świat. Na bieżąco odbywają się konferencje na platformie, gdzie prezentowane są nasze dokonania. Między innymi były to: wykonanie logo projektu w wersji digital przez uczniów i nauczycieli, wykonanie kartek noworocznych i wysłanie do wszystkich krajów partnerskich, napisanie listów do dzieci ze szkół projektowych, przeprowadzono głosowanie na najlepsze logo, wykonano kącik Erasmusa, założono konta w mediach społecznościowych oraz specjalnie stworzono stronę internetową na potrzeby projektu.  Kolejnym wydarzeniem, które wywołało wiele emocji wśród uczniów będzie spotkanie online z dziećmi ze szkół partnerskich, gdzie każde dziecko będzie miało przedstawić siebie. Czekamy z niecierpliwością!

 

Skip to content