Urząd Gminy w Rudniku poszukuje osób na staż jako pomoc administracyjno-biurowa. Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich CV w Urzędzie Gminy w Rudniku w pok. nr 3, lub na adres sekretarz@gmina-rudnik.pl w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.

Kandydat na staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz spełniać wymagania niezbędne do skierowania na staż.

Wszelkie pytania kierować można telefonicznie pod numerem: 32 410 64 28 wew. 109

/-/ Piotr Rybka    

Wójt Gminy Rudnik

Skip to content