Rudnik, dnia 28.01.2021r.

OGŁOSZENIE

o oczekiwaniu na dalsze petycje

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.870) informuje się, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudnik nr XXV/221/2021 z dnia 27.01.2021r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji

ogłasza się 2 tygodniowy okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – liczony od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W związku ze złożonymi do Rady Gminy petycjami z dnia 10.12.2020r. oraz 11.12.2020r. petycjami dot. wezwania Rady do przyjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i związanych z tymi zagrożeniami w/w uchwałą Rady Gminy zarządziła łączne rozpatrzenie tych petycji.

Zgodnie z ustawą o petycjach w takiej sytuacji wyznacza się termin oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy.

Przewodniczący

Rady Gminy Rudnik

Ireneusz Jaśkowski (…)

Skip to content