W dniu 8 lutego 2021 r. Jubileusz 65-cio lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Władysława i Andrzej Lach z Czerwięcic. Oboje Jubilaci pochodzą z miejscowości Ujsoły. Tam też przed 65 laty zawarli ślub cywilny. W Gminie Rudnik  zamieszkali w roku 1964; początkowo w Leśniczówce w Rudniku, a następnie w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic. Pan Andrzej całe życie związany był z pracą w lasach państwowych. W nadleśnictwie pracował przez 40 lat aż do emerytury. Pani Władysława zajmowała się pracą na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz 2 prawnuków.

          Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Władysławie i Andrzejowi Lach życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Skip to content