Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Organizacja dyżuru letniego przedszkoli (realizacja wniosku Komisji Skarg dot. uchwały Nr XI/92/2019r. z dn. 30X2019r.)

  2. Działalność GOPSu w zakresie opieki nad osobami starszymi i ewentualny wolontariat dzieci i młodzieży .

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content