Wójt oraz Urząd Gminy w Rudniku informuje, że w związku z projektem „Odnawialne Źródła Energii…” w postępowaniu konkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, nasza gmina nie została zakwalifikowana do dofinansowania. W związku z tym nie wyłoniła dostawcy instalacji i nie rekomenduje mieszkańcom żadnych wykonawców instalacji. Przedstawiciele firm (lub tzw. opiekun gminny) pojawiający się w ostatnim czasie na terenie Gminy nie mają nic wspólnego z urzędem gminy, a powołując się na rzekome rekomendacje Wójta Gminy Rudnik, głoszą nieprawdę.

Ponadto informujemy, że Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej przez mieszkańca indywidualnej umowy.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie ostrożności.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszego urzędu.

Skip to content