Pod takim tytułem był realizowany  projekt współpracy uczniów i nauczycieli szkół:  Grzegorzowice – Kobeřice.  Z powodu obostrzeń pandemicznych COVID – 19, przekładane były terminy niektórych spotkań,  jednak podjęto decyzję, iż projekt zostanie formalnie zakończony w dniu 30 czerwca 2021r.

Niezrealizowane działania, mamy nadzieję, uda się zaplanować ponownie, a już teraz zachęcamy do obejrzenia prezentacji, przedstawiającej trwającą od ponad 10 lat polsko – czeską współpracę naszych szkół, w czasie których poznając się coraz lepiej i przełamując bariery językowe, czerpaliśmy  od siebie nawzajem, m.in. w zakresie tradycji i zwyczajów, historii, przyrody, geografii, sportu i  zajęć artystycznych.

Projekt był  dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska realizowanego przez euroregion SILESIA.

Daniela Płoszczyca – koordynatorka projektu PL

 

 

 

 

 

 

Skip to content