W minioną niedzielę w parafiach:  w Modzurowie, Rudniku i Sławikowie, parafianie ofiarnie przyłączyli się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w pożarze w miejscowości Nowa Biała – w Gminie Nowy Targ. Po mszach świętych zbierali do puszek ofiary pieniężne. Równie ochoczo włączyli się do zbiórki  mieszkańcy sołectw Szonowice i Ponięcice, zbierając datki w gotówce.  Na apel zareagowali także pracownicy Urzędu Gminy w Rudniku i również dołączyli do zbiórki. To niezwykle budujące mieć świadomość, że wokół są ludzie wrażliwi, o dobrych sercach,  którzy potrafią się dzielić z innymi. Serdecznie Wam dziękuję za tak liczny odzew na potrzebę innych ludzi!  Dziękuję za czynną pomoc sklepowi Lewiatan w Szonowicach, Sołtysom i Radom Sołeckim Szonowic i Ponięcic oraz księżom wspomnianych parafii. Dzięki Waszym otwartym sercom i darującym dłoniom udało się zebrać w gotówce kwotę 10 € oraz 7 593,50 zł (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), które na konto pomocy pogorzelcom wpłacił ks. proboszcz parafii w Modzurowie – Franciszek Lehnert.

I za Św. Janem Pawłem II powtórzę: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

Skip to content