Rekrutacja do przedszkola w Rudniku na rok szkolny 2018/19.

Już 01 marca rusza rekrutacja dzieci do placówki w Rudniku i Oddziału Zamiejscowego w Szonowicach. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rudnik zapisy będą trwały od 1 do 30 marca 2018r. Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają do 22 lutego w placówce tzw. Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej oraz w placówkach przedszkolnych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz dokładne wypełnienie wniosku. W załącznikach publikujemy nowy Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/19, Wniosek o przyjecie do przedszkola oraz Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata oraz Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz uchwały Rady Gminy Rudnik określające kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli. Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 10.04.2018r. do godz. 9 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w Przedszkolu oraz na stronie internetowej www.gmina-rudnik/oświata/przedszkole Rudnik Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku Placówka nasza pełnić będzie dyżur letni w miesiącu lipcu.Nabór na ww. dyżur odbędzie się w czerwcu i będziemy o tym informować na naszej stronie.

Skip to content