Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej. Zarządzenie Wójta w załączeniu.

Skip to content