Porządek posiedzenia:

  1. Skargi:

  • Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica dot. konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej z wnioskiem o unieważnienie konkursu;

  • Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30.08.2021r.

  1. Petycje:

  • Fundacji Nowe Spektrum dot. szczepień;

  • mieszkańców Gminy Rudnik dot. przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Łan, przez Rudnik.

     3. Sprawy bieżące.

 

Skip to content