Komisja skarg, wniosków i petycji

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

  1. Przygotowanie projektów uchwał i opinii dla Rady Gminy w zakresie skarg
    i petycji.

  2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Realizacja ścieżek rekreacyjnych na terenie gminy.

  2. Informacja na temat stanu zabytków na terenie gminy.

  3. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content