Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Realizacja „Programu Odnawialne Źródła Energii ( OZE)”

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3. Sprawy bieżące.

Skip to content