10 stycznia o godzinie 15:00 otwarty zostanie dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku. Mieści się przy ulicy ul. Przemysłowej 5 w Rudniku pomiędzy drogą krajową nr 45 a nowopowstającą obwodnicą Racibórz-Pszczyna

W jakich godzinach?

PSZOK dostępny jest dla wszystkich mieszkańców gminy Rudnik, którzy opłacają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obiekt otwarty jest w (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

  • poniedziałki od 15.00 do 18.00,
  • wtorki, środy, czwartki i piątki od 09.00 do 12.00
  • oraz w soboty od 08.00 do 13.00.

Usługi punktu są bezpłatne.

Co można, a czego nie można oddać w PSZOK-u?

Można tam oddać: papier (niezabrudzony, w tym poskładane kartony), metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady (tylko luzem, bez worków), odpady niebezpieczne (zużyte żarówki i świetlówki, mydła tłuszcze i oleje, środki do czyszczenia toalet, środki do konserwacji drewna), przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych. A także: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym – 8 sztuki rocznie na jedną nieruchomość), meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble muszą być wcześniej rozkręcone, a części meblowe poskładane), odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 300 kg rocznie na nieruchomość, dotyczy to zarówno czystego gruzu jak i gruzu zmieszanego oraz styropianu budowlanego) oraz odpady tekstyliów i odzieży.

Jakich odpadów PSZOK w Rudniku nie przyjmuje?

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zawierające azbest, części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii) czy butle gazowe. Co ważne, w ramach PSZOK-u nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej i rolniczej!

Kontakt telefoniczny z punktem w godzinach otwarcia

504 862 283

Regulamin PSZOK

Zarzadzenie-i-Regulamin-PSZOK-Rudnik.pdf – POBIERZ

Skip to content