Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan bezpieczeństwa i sposób oznakowania dróg i ewentualne zmiany organizacji ruchu na terenie gminy Rudnik.

  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content