Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1.Kanalizacja i sieć wodociągowa na terenie gminy Rudnik.

a) Omówienie istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy. Stan techniczny, koszty utrzymania.

b) Przyjęte sposoby funkcjonowania kanalizacji w poszczególnych sołectwach.

c) Planowane inwestycje i remonty w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

2. Sprawy bieżące.

Skip to content