Zwołuję się zdalną XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 9 lutego 2022r. na godz. 14.30 z sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik;

  • zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022;

  • aktualizacji programu gospodarki nisko emisyjnej.

4. Zakończenie obrad.

Skip to content